Hệ Thống Toàn Diện

TJ media phân tích và tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và điều kiện của thị trường tại chỗ để đưa ra giải pháp karaoke toàn diện – từ lên kế hoạch nội dung và phát triển cho đến sản xuất và phân phối, từ A-Z

Lên đầu trang